Turneplan 2000
Januari - Mars


2000-01-06 Delsbo Folkets Hus Kl: 14,00

2000-01-09 Enångers Bygdegård ca. 16,00

2000-01-09 Iggesunds Folkets Hus 12,00 & 13,00

2000 -01 -13 Husumgården Kl: 18,00

2000 -01 -14 Docksta Kl : 18,00

2000-01-15 Flärke Bygdegård Kl: 13,00

2000 -01 -16 Kyrkdal Kl : 12,00

2000 -01 -16 Brunne Kramfors Kl. 16,00

2000-01-22 Örnsköldsviks Bibliotek 12,00

2000 - 01- 23 Mjälloms skola Kl.15,00

2000-02-02 Järveds fritids Kl : 13,30

2000-02-19 Ljusdals Bibliotek Kl:11,00

2000-02-22 Lindens Servicehus Kl . 14,00

2000-03-09 Örnsköldsviks Museum Kl : 12,00

2000-03-13 Örnsköldsvik Kl. 14,00

2000-03-18 Lingbo förskola Örnsköldsvik kl. 10,30

April - Juni


2000 - 04-03 Hede Skola Hede Kl: 10,00

2000 - 04 -03 Funäsdalens skola Kl: 13,00

2000 - 04 -03 Messlinge Björklid Kl : 19,00

2000 - 04 -04 Älvros Bystugan Kl : 09,30

2000 - 04- 04 Lillhärdal Fritidsgården Kl : 12,00

2000 - 04 - 04 Herrö Skolan H- dalen Kl . 19,00

2000 - 04 - 05 Medborgarhuset Ånge KL : 09,30

2000 - 04 -05 Forum Ljungaverk Kl : 13,30

2000 - 04 -05 Medborgar Huset Ånge Kl : 18,00

2000 - 04 -06 Folkets Hus Gällö Kl : 09 ,00

2000 - 04 - 06 Folkets Hus Bräcke Kl : 13,00

2000 - 04 -07 Hemgården Kälarne Kl : 09,30

2000-05-20 Kälarnedagen Kälarne Kl: 11,30 -15,00

2000-06-04 Murberget Härnösand Kl: 11,00

2000- 06- 05- - -06-15 Semester

2000 - 06 -16 Bollstabruk Bollstahallen Kl : 11,00

2000-06-23 Fyrås Bygdegård Jämtland Kl:13,00

Juli - September


2000 - 07 - 02 Gullviks Havsbad Kl : 16 , 00

2000 - 07 - 05 Gullviks Havsbad Kl : 16 , 00

2000-07-06 Tallparken Mellansel Kl : 11. 00

2000 - 07 - 08 Bygdegården Rådom Privat Kl : 19 ,00

2000 - 07 - 09 Gullviks Havsbad Kl : 16 , 00

2000 - 07 - 12 Gullviks Havsbad Kl : 16 , 00

2000 - 07 - 15 Långroudden Kl : 12:45

2000 - 07 - 16 Gullviks Havsbad Kl : 16 , 00

2000 - 07 - 19 Gullviks Havsbad Kl : 16 , 00

2000-07-21 Bettans Konferansgård Stöndar kl.17,00

2000-07-22 Kertins Udde Trehörningsjö Kl:15.00

2000 - 07 - 23 Gullviks Havsbad Kl : 16 , 00

2000 - 07 - 26 Gullviks Havsbad Kl : 16 , 00

2000 - 07 - 30 Gullviks Havsbad Kl : 16 , 00

2000 - 08 - 02 Gullviks Havsbad Kl : 16 , 00

2000 - 08 - 05 Gullviks Havsbad Kl : 16 , 00

2000-08-06 Mellansels Marknad Kl: 11,0-15,00

2000 -08 -12 Täfteådagen Umeå Kl. 11,00 - 15.00

2000 - 09 - 01 Gideå Skola Kl : 12 ,30

2000 - 09- 02 Stora Torget Ö-vik Kl 11,00-13,00

2000- 09 - 03 Stora torget Ö-vik Kl: 11,00 -13,00

2000 - 09 - 11 Bräcke Folkets Hus kl : 10 , 00

2000 - 09 - 11 Gällö Folkets Hus Kl: 13 , 00

2000-09-12 Medborgarhuset Sveg Kl: 10,00

2000-09-12 Medborgarhuset Sveg Kl:12,00

2000-09-12 Medborgarhuset Sveg Kl:14,00

2000 - 09 - 12 Konsum Sveg Kl. 16 ,00

2000-09-12 Medborgarhuset Sveg Kl:19,00

2000 -09 - 13 Bygdegården Vemhån Kl.10,00

2000-09-13 Ytterhogdal Byerska villan Kl: 13,30

2000-09 -14 Ånge Solgården Kl . 09,00

2000-09-14 Ånge Åsboden Kl. 10,30

2000 - 09 14 Ljungaverk Lillebo Kl 13,20

2000 - 09 - 21 Ängetsskolan Gullänget Kl.09,00

2000 - 09 - 30 Hägglunds Drive Mellansel Kl: 10,00

Oktober - December


2000 - 10 -02 Medborgarhuset Vännäs Kl : 19.00

2000 -10 - 04 - Gimonäs Idrottsplats kl: 17,15

2000-10-16 Träffpunkten Rönnen Ö-vik Kl: 15,00

2000 - 11- 27 Gene Bibliotek Gene Kl : 18,30

2000-12 - 09 Södra Berget Sundsvall Kl. 13,00

2000-12-10 Folkets Hus Umeå Kl. 14,00